Elérhetőség

Emailcím: cstukor2011(kukac)gmail.com
Telefon: 06-70/625-1795
Facebook: Csomadi Tükör

IMPRESSZUM:

Szerkesztők: Fejesné Gellért Mária, Fejes Sándor, Soós József
Tervezőszerkesztő: Németh Viktória
Kiadó: Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület Egyesület elnöke: Fejesné Gellért Mária Kiadó székhelye: 2161 Csomád, Napsugár u. 32.
Nyomtatás: Kurucz Nyomda
Megjelenik havonta 650 példányban.
ISSN 2062-8730

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül szerkesztett formában közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A sajtónyilvánosság szellemében azon írásokat is közöljük, melyek tartalmával nem azonosul a szerkesztőség. Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal! A szerkesztőség a szellemi tulajdonát képező írások, képek felhasználását,másolását sem írott sem elektronikus formában nem engedélyezi.

Támogatásaikat az alábbi számlaszámon szívesen fogadjuk:
66000011-11087742-00000000

Csomadi-tukor-feluletar_2